Законопроект передбачає:

– повне скасування функції прокуратури щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів (так званий “загальний нагляд”);

– звуження повноважень прокурора щодо представництва в суді інтересів громадянина або держави;

– вдосконалення організаційної структури органів прокуратури (передбачається формування трирівневої системи органів прокуратури: Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури, при цьому пропонується ліквідувати спеціалізовані прокуратури (транспортні, військові, природоохоронні), а також міські або районні в містах, районні або міжрайонні прокуратури там, де вони діють одночасно);

– ускладнення доступу до професії прокурора та посилення гарантій незалежності прокурора (запроваджуються підвищені вимоги до кандидатів на посаду прокурора та передбачається прозора, конкурсна процедура добору кандидатів на посаду прокурора, яка включатиме в себе, зокрема, проведення анонімного тестування; конкурсна процедура запроваджується і при переведенні прокурора на посаду до органу прокуратури вищого рівня; запроваджується чітка та змагальна процедура розгляду скарг на дії прокурорів, яка гарантує неупереджену перевірку скарг будь-якої особи; врегульовується порядок взаємовідносин між прокурорами при наданні наказів чи вказівок);

– посилення ролі органів прокурорського самоврядування.