Законопроектом:

– пропонується, щоб утворення, реорганізація та ліквідація судів, а також визначення їх мережі здійснювалося законами, а не указами Президента України;

– пропонується змінити повноваження Верховного Суду України, наділивши його правом забезпечувати однакове застосування норм законодавства України всіма судами загальної юрисдикції;

– пропонується змінити положення щодо участі Верховної Ради України у процесі обрання суддів на посади та у звільненні їх з посад;

– пропонується скасувати п’ятирічний строк призначення на посаду судді вперше (передбачається, що призначення на посаду судді здійснюватиметься Президентом України безстроково, при цьому Глава держави призначатиме особу на посаду судді лише на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції, тобто роль Президента України носитиме фактично церемоніальний характер і залежатиме від змісту волевиявлення Вищої ради юстиції (аналогічні за змістом положення стосуються і права Президента України на переведення суддів, де рішення Президента України залежатиме від змісту подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та згоди судді на переведення).

– пропонується вилучити положення про строк повноважень Генерального прокурора України;

– пропонується, щоб переведення судді до іншого суду у всіх випадках, в тому числі й у разі ліквідації чи реорганізації суду, здійснювалося лише за його згодою, що дозволить унеможливити вплив на суддів та їх примусове переведення до іншого суду, при цьому, переведення судді до суду вищої інстанції здійснюватиметься на конкурсній основі;

– пропонується розділити підстави для звільнення судді від підстав припинення повноважень на посаді судді;

– пропонується змінити склад та порядок формування Вищої ради юстиції, а також її повноваження (закріпити, що 12 із 20 членів становитимуть судді, призначені з’їздом суддів України; з’їзд адвокатів України та з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначатиме по два члени Вищої ради юстиції; за посадою до складу Вищої ради юстиції входитимуть Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Голова Ради суддів України та Генеральний прокурор України. При цьому передбачається, що Генеральний прокурор України не бере участі в голосуванні при прийнятті Вищою радою юстиції рішень стосовно суддів. Крім того, пропонується закріпити вимогу до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, де більшість мають складати судді, обрані з’їздом суддів України);

– пропонується змінити існуючий порядок зняття суддівської недоторканності (надання згоди на затримання чи арешт судді здійснюватиметься Вищою радою юстиції за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);

– у якості конституційної засади судочинства пропонується закріпити положення про автоматизований розподіл справ між суддями;

– пропонується також змінити вимоги до осіб, які можуть претендувати на посаду судді, збільшити граничний вік перебування на посаді судді, а також встановити, що добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсній основі.