Згідно з положеннями цього Закону:

– розширено професійні права адвокатів та посилено гарантії адвокатської діяльності, забезпечено рівність адвоката з іншими учасниками кримінального провадження;

– з метою забезпечення адвокатської таємниці під час проведення процесуальних дій стосовно адвоката передбачена обов’язкова участь у них представника органу адвокатського самоврядування;

– створено незалежну систему органів адвокатського самоврядування, у яких вперше відсутні представники виконавчої, судової влади та органів місцевого самоврядування.